Cao
Hybrid
Chemdawg #4 x Alien OG Kush

Strain Attributes

leafly icon